GALERIE ZERP ROTTERDAM / +31(0)10.8463730 / info@zerp.nl


DICKY BRAND


  • Dicky Brand studeerde aan de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten (1974-1979).
  • Als beeldend kunstenaar ging ze zich in 2010 toeleggen op landschapsfotografie;
  • Brand maakt vooral foto's van het Noordzee getijden landschap
  • Getoonde afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd.


FOTOGRAFIE / PHOTOGRAPHY


Sugar coated dusk - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2021, 150 x 75 cm, ed. 3 + 2 AP, € 4.995,- ( incl. 9% BTW ), 120 x 60 cm, ed. 5 + 2 AP, € 4.295,- ( incl. 9% BTW ), 80 x 40 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


Soft as velvet was the sky - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2021, 150 x 74 cm, ed. 3 + 2 AP, € 4.995,- ( incl. 9% BTW ), 120 x 59 cm, ed. 5 + 2 AP, € 4.295,- ( incl. 9% BTW ), 80 x 40 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


Window in time - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2021, 150 x 75 cm, ed. 3 + 2 AP, € 4.995,- ( incl. 9% BTW ), 120 x 60 cm, ed. 5 + 2 AP, € 4.295,- ( incl. 9% BTW ), 80 x 40 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


Dare  to go North - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2021, 150 x 73 cm, ed. 3 + 2 AP, € 4.995,- ( incl. 9% BTW ), 120 x 58 cm, ed. 5 + 2 AP, € 4.295,- ( incl. 9% BTW ), 80 x 39 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


There is always light somewhere - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2020, 150 x 96 cm, ed. 3 + 2 AP, € 4.995,- ( incl. 9% BTW ), 120 x 77 cm, ed. 5 + 2 AP, € 4.295,- ( incl. 9% BTW ), 80 x 51 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


Escaping the rain - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2021, 120 x 78 cm, ed. 5 + 2 AP, € 4.295,- ( incl. 9% BTW ), 80 x 52 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


Princess - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2019, 150 x 100 cm, ed. 3 + 2 AP, € 4.995,- ( incl. 9% BTW ), 120 x 80 cm, ed. 5 + 2 AP, € 4.295,- ( incl. 9% BTW ), 80 x 53 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


There is no solid ground - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2019, 150 x 70 cm, ed. 3 + 2 AP, € 4.995,- ( incl. 9% BTW ), 120 x 56 cm, ed. 5 + 2 AP, € 4.295,- ( incl. 9% BTW ), 80 x 37 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


When the rain is gone - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2019, 150 x 82 cm, ed. 3 + 2 AP, € 4.995,- ( incl. 9% BTW ), 120 x 63 cm, ed. 5 + 2 AP, € 4.295,- ( incl. 9% BTW ), 80 x 43 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


Dream Big - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2019, 150 x 84 cm, ed. 3 + 2 AP, € 4.995,- ( incl. 9% BTW ), 120 x 67 cm, ed. 5 + 2 AP, € 4.295,- ( incl. 9% BTW ), 80 x 45 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )

Embracing the Night - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2019, 150 x 73 cm, ed. 3 + 2 AP, € 4.995,- ( incl. 9% BTW ), 120 x 78 cm, ed. 5 + 2 AP, € 4.295,- ( incl. 9% BTW ), 80 x 52 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


Ring the Bells - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2020, 150 x 96 cm, ed. 3 + 2 AP, € 4.995,- ( incl. 9% BTW ), 120 x 77 cm, ed. 5 + 2 AP, € 4.295,- ( incl. 9% BTW ), 80 x 51 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


What remains - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2016, 80 x 42 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


We are half way there - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2012, 80 x 52 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


Endless Summers - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2014, 80 x 48 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


The last walk - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2014, 80 x 47 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


Back home - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2015, 80 x 48 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


The heat of noon - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2015, 80 x 49 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


A place for us - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2015, 100 x 58 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW ), 80 x 47 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


Waiting for the day - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2015, 80 x 27 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.295,- ( incl. 9% BTW )


Sound of the nightshift - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2016, 80 x 35 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.295,- ( incl. 9% BTW )


When darkness arrives - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2016, 80 x 40 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )

Mid Summer Moon - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2013, 80 x 44 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


Silence of Dawn - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2012, 80 x 50 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


Silver tide - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2018, 80 x 50 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


Call it a day - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2018, 80 x 53 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.495,- ( incl. 9% BTW )


Leaving the mainland - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2017, 80 x 18 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.295,- ( incl. 9% BTW )


Don't look back - Photography, Fine art archival print on dibond, mounted with plexiglass diasec Tru-life, 2017, 80 x 26 cm, ed. 7 + 2 AP, € 3.295,- ( incl. 9% BTW )


OVER DE KUNSTENAAR / ABOUT THE ARTIST


Dicky Brand (1955, Utrecht) werd opgeleid aan de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten (1974-1979)

De foto’s van het Noordzee getijden landschap gaan over het verstrijken van de tijd, die hier door de afwisseling van eb en vloed voortdurend voelbaar is en vooral over wat me raakt in deze uitgestrekte leegte.

In de landschappen zijn menselijke sporen tot het uiterste teruggebracht. Sobere composities van mistige tinten gehuld in licht met misschien een schip in de verte of een eenzame visser. Doelgericht, karig, dicht bij waar het om gaat: licht en lucht, zand en water.

Wat schuil gaat achter deze schijnbaar vredige taferelen is een nauwelijks zichtbare dreiging. Een aanwezigheid die niet kan worden genegeerd. Hoewel onderdeel van de onweerstaanbare schoonheid van de natuur, is het leven op een zandbank in de Noordzee onderhevig aan de kwetsbare balans tussen leven en dood.


Dicky Brand (1955, Utrecht)

The photos of the North Sea tidal landscape are about the passage of time, that is constantly felt here by the change of tides and most of all about what moves me in this vast emptiness.

In the landscapes human traces are reduced to the barest minimum. Austere compositions of misty hues shrouded in light with perhaps a lone fisherman or a ship in the distance. Targeted, meagre, getting close to what matters: light and air, sand and water.
What lies beneath these seemingly peaceful scenes is a barely visible threat. A presence that cannot be ignored. Despite being part of the irresistible beauty of nature, life on a sandbar in the North Sea is subject to a vulnerable balance between life and death.