GALERIE ZERP ROTTERDAM / +31(0)10.8463730 / info@zerp.nl


SASKIA BOELSUMS

Kunstenaar van het jaar 2020 / Artist of the year 2020


  • Saskia Boelsums vertegenwoordigt het Hollands Landschap binnen de hedendaagse kunst.
  • Hanteert een eigen werkwijze waarin zij een brug slaat tussen de klassieke schilderkunst en de hedendaagse fotografie.
  • Afgestudeerd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen.
  • Meer informatie over de kunstenaar onderaan pagina. 
  • Getoonde afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd.


  • Saskia Boelsums represents the Dutch Landscape within contemporary art.
  • She uses her own working method in which she bridges the gap between classical painting and contemporary photography.
  • Graduated from the Minerva Art Academy in Groningen.
  • More information of the artist at the bottom of the page.
  • Below images are copyright protected.


MEER INFORMATIE

MORE INFORMATION


MATEN EN PRIJS - SIZES AND PRICE


Overview 


Framed

Sizes and prices with handmade wooden frame and museum glass

30 x 30 cm, edition of 10, + frame 36,5 x 36,5 cm, € 1.650,-

70 x 70 cm, edition of 7, + frame 80,5 x 80,5 cm, € 3.800,-

100 x 100 cm, edition of 5, + frame 114 x 114 cm, € 5.700,-

150 x 150 cm, edition of 3, + frame 170 x 170 cm, € 12.000,-

* incl. 9% BTW / VAT


Diasec Trulife ( museumglass quality )

Sizes and prices finished with Diasec Trulife non-reflective plexiglass, no frame)

30 x 30 cm, edition of 10, € 1.650,-

70 x 70 cm, edition of 7, € 3.800,-

100 x 100 cm, edition of 5, € 5.700,-

150 x 150 cm, edition of 3, € 12.000,-

* incl. 9% BTW / VAT


Print only ( no frame )

Sizes and prices Canson Infinity archival pigmentprint

30 x 30 cm, edition of 10, € 1.255,-

70 x 70 cm, edition of 7, € 2.875,-

100 x 100 cm, edition of 5, € 4.260,-

150 x 150 cm, edition of 3, € 8.150,-

* incl. 9% BTW / VAT


LANDSCAPES


Landscape #286


Landscape #262


Landscape #290


Landscape #291


Landscape #268


Landscape #288


Landscape #282


Landscape #281


Landscape #270


Landscape #258


Landscape #256


Landscape #279


Landscape #266


Landscape #267


Landscape #272


Landscape #250


Landscape #253


Landscape #261


Landscape #228


Landscape #271


Landscape #242


Landscape #246


Landscape #284


Landscape Flowers #009


Landscape #040


Landscape #243


Landscape #285


Landscape #263


Landscape #244

Landscape #235


Landscape #283


Landscape #234


Landscape #264


Landscape Flowers #012


Landscape #232


Landscape #245


Landscape #254


Landscape #230


Landscape #223


Landscape #225


Landscape #058


Landscape #224


Landscape Flowers #016


Landscape #240


Landscape Flowers #014


Landscape CW #01


Landscape #231


Landscape CW #03


Landscape #222


Landscape #221


Landscape #220


Landscape #206


Landscape #185


Landscape #193


Landscape CW #02


Landscape #219


Landscape #214


Landscape #213


Landscape #173


Landscape #215


Landscape #210


Landscape Flowers #011


Landscape #171


Landscape #172


Landscape #170


Landscape #168


Landscape #63


Landscape #169


Landscape #167


Landscape #164


Landscape #165


Landscape #166


Landscape #160


Landscape #161


Landscape #162


Landscape #163


Landscape #159


Landscape #158


Landscape #156


Landscape #157


Landscape #155


Landscape #153


Landscape #154


Landscape #152


Landscape #151


Landscape #150


Landscape #149


Landscape #148


Landscape #147


Landscape #146


Landscape #145


Landscape #144


Landscape #138


Landscape #139


Landscape #140


Landscape #141


Landscape #109


Landscape #031


Landscape #142


Landscape #143


Landscape #050


Landscape #021


Landscape #035


Landscape #028


Landscape #002


Landscape #019


Landscape #046


Landscape #034


Landscape #010


Landscape #044


Landscape #018


Landscape #022


Landscape #041


Landscape #032


Landscape #045


Landscape #020


Landscape #009


Landscape #049


Landscape #061


Landscape #073


Landscape Flowers #005


Landscape #024


Landscape #047


Landscape Flowers #010


Landscape #029


Landscape #027


Landscape #033


Landscape #012


Landscape #110


Landscape #064


Landscape #039


Landscape #054


Landscape #038


Landscape #062


Landscape Flowers #001


Landscape #048


Landscape #043


Landscape Flowers #002


Landscape #070


Landscape #014


Landscape #055


Landscape #013


Landscape #086


Landscape #079


Landscape #037


Landscape #030


Landscape #137


Landscape #023


Landscape #016


Landscape #025


Landscape #065


Landscape #004


Landscape #005


Landscape #068


Landscape #006


Landscape #008


Landscape #078


Landscape #094


Landscape #056


Landscape #067


Landscape #076


Landscape #069


Landscape #072


Landscape #075


Landscape #83


Landscape #252


Landscape #082


Landscape #108


Landscape #066


Landscape #074


Landscape #087


Landscape #091


Landscape #053


Landscape #080


Landscape #071


Landscape #088


Landscape #077


Landscape Flowers #018


Landscape #097


Landscape #113


Landscape #051


Landscape #042


Landscape #059


Landscape #060


Landscape #017


Landscape Flowers #006


Landscape #058


Landscape #239


Landscape #007


Landscape #026


Landscape #036


Landscape #011


Heaven #01


Landscape #106


Landscape #124


Landscape #127


Landscape #129


Landscape #136


Landscape Flowers #003


Landscape Flowers #008


Landscape Flowers #17


Landscape #03


Landscape #226


Landscape #52


Landscape Flowers #227


Landscape #229


Landscape Flowers #007


Landscape #218


Landscape #248


Landscape #249


Landscape #251


Landscape #265


Landscape #081


Landscape #247


Landscape #259


Landscape #057


Landscape #241


Landscape #260


Landscape #237


Landscape #257


Landscape #236


Landscape #269


Landscape #245


Landscape #238


Landscape #289


Landscape Flowers #019


Landscape #233


Landscape Flowers #015
Saskia Boelsums en galeriehouder Zic Zerp.


OVER DE KUNSTENAAR / ABOUT THE ARTIST 


Saskia Boelsums werd geboren in Nieuwer-Amstel in Nederland. Ze groeide op in Iran en Curaçao. Boelsums studeerde grafisch en ruimtelijk ontwerp aan de Academie Minerva in Groningen. Sinds 2013 richt ze zich op fotografie en kreeg ze een groot aantal nominaties en prijzen. Saskia is lid van GKf en DuPho en Canson Infinity Ambassador. Ze toont haar werk in wereldsteden als Amsterdam, Londen, Berlijn, Moskou, Hongkong en New York. Saskia woont en werkt in het rustieke, landelijke Zuidoost-Drenthe. Haar kunstwerken zijn opgenomen in verschillende kunstcollecties. Onlangs is ze verkozen tot Kunstenaar van het Jaar 2020, de meest gewaardeerde Nederlandse beeldend kunstenaar.

 

“Boelsums werkt overstijgt fotografie. Het zijn niet zozeer foto's, het zijn kunstwerken die ook verwijzen naar schilders. Die combinatie is magisch. Het is alsof ze fotografie gebruikt om te schilderen. Kijk naar de foto's. De manier waarop ze met kleur speelt. Is het een tekening? Is het grafische kunst? Voel het impressionistische gevoel, de artistieke kwaliteit. Dit alles maakt het een fantastisch werk om aan onze collectie toe te voegen. ”

Annemiek Rens MA, hoofdconservator van het Drents Museum

 

“Betoverd door dezelfde landschappen die Paulus Potter, Van Ruisdael en Willem Maris inspireerden, deelt Saskia een gevoel, evenals haar onderwerp, met de beroemde Hollandse luchten, eenzame stranden en onmogelijk verwarde braambosvelden. Ze onthullen een vergelijkbare gevoeligheid voor ruimte, licht en textuur, die ze jarenlang heeft gecultiveerd als installatiekunstenaar. Saskia vat haar uitgestrekte horizonten en woeste landschappen binnen de strenge formele grenzen van het vierkant. Het vierkant is puur. Het vierkant is modern. Het vierkant is de basiseenheid van The Grid en, als de bepalende vorm van ons Instagram-tijdperk, het is het frame waardoor velen van ons nu de wereld zien en ervaren. Saskia geniet van de beperkingen die het vierkant oplegt en daagt zichzelf uit bij elk werk om het echte (en het magische) binnen de meest rationele vormen te vangen. '

Morris Adjmi, Architect New York

 

Saskia Boelsums was born in Nieuwer-Amstel in the Netherlands. She grew up in Iran and Curacao. Boelsums studied Graphic and Spatial Design at the Academy Minerva in Groningen, the Netherlands. Since 2013 she focuses on photography and was given a great number of nominations and prizes. Saskia is a member of GKf and DuPho, Dutch Photographers, association of professional photographers and Canson Infinity Ambassador. She exhibited her work in Amsterdam, London, Berlin, Hong Kong and New York. Her artworks are included in various art collections. Recently she is awarded Dutch artist of the year 2020, meaning right now she is the most beloved Dutch visual artist.

“Boelsums works transcends photography. They are not so much photographs, they are works of art that also refer to painters. That combination is magical. It is as if she uses photography to paint. Look at the photos. The way she plays with color. Is it a drawing? Is it graphic art? Sense the impressionistic feeling, the artistic quality. All this makes it a fantastic work to add to our collection.”
Annemiek Rens MA, Chief Curator of the Drents Museum

“Enchanted by the same landscapes that inspired Paulus Potter, Van Ruisdael and Willem Maris, Saskia shares a sensibility, as well as her subject matter, with the great Dutch skies, lonely beaches, and impossibly tangled bramble fields reveal a similar sensitivity to space, light and texture, wich she cultivated over years of working as an installation artist. Saskia neatly contains all of her expansive horizons and wild landscapes within the rigorous formal boundaries of the square. The square is pure. The square is modern. The square is the basic unit of The Grid and, as the defining shape of our Instagram age, it is the frame through wich many of us now see and experience the world. Reveling in the constraints imposed by the square, Saskia challenges herself with each work to capture the real (and the magical) within the most rational forms.”
Morris Adjmi, New York

 


Galeriehouder Zic Zerp en kunstenaar Saskia Boelsums.


TENTOONSTELLINGEN / EXHIBITIONS

Selectie / Selection


Barbizon van het Noorden, Drents Museum, NL - Museum Schokland, Schokland, NL - Fotofestival Naarden 2019, Naarden, NL - Kunsthalle, Kopenhagen, DK - New York Center for Photographic Art, New York, USA - Fotofestival Amersfoort, Amersfoort, NL - Huis van de Wadden, Leeuwarden, NL - CAFAM museum, Los Angeles, USA - MIFA Photo Awards, Moscow, USSR - Grote Kerk, Emmen, NL - Kunsthalle, Lingen, DE - Liefde voor Landschap, Museum JAN, NL - John Constable, Teylers Museum, NL - Landschappen, Stadsmuseum Harderwijk, NL 


COLLECTIES / COLLECTIONS


Drents Museum, NL - Kunstcollectie Menzis, NL - Stadsmuseum Harderwijk, NL - Universiteit Leiden, NL - Gemeente Amstelveen, NL - Zorggroep Drenthe, NL - Waddenfonds, NL - Waterschap Vechtstromen, NL - Provincie Drenthe, NL
Diverse particuliere en bedrijfscollecties in binnen en buitenland