GALERIE ZERP ROTTERDAM / +31(0)10.8463730 / info@zerp.nl


CONTACT INFO


Galerie ZERP Rotterdam - Sinds 2011
Galerie voor hedendaagse kunst / Contemporary Art Gallery

Van Oldenbarneveltstraat 120A
3012 GV Rotterdam
Nederland / The Netherlands

+31 (0)10 8 46 37 30
info@zerp.nl
www.zerp.nl

 


Openingstijden

woensdag, donderdag, vrijdag 11:00 - 18:00, zaterdag en zondag 11:00 - 17.00 
(Buiten openingstijden op afspraak)


Opening hours

Wednesday, Thursday and Friday 11.00 -18.00
Saturday and Sunday 11.00 - 17.00
(Outside opening hours on appointment)


Zic Zerp

 

 • Rotterdammer
 • Galerie-eigenaar / Gallery owner
 • 25+ jaar ervaring met internationale hedendaagse kunst / 25 yrs+ of experience with international contemporary art.

OVER DE GALERIE / ABOUT THE GALLERY


ZERP galerie, gevestigd in het centrum van Rotterdam, profileert zich als een platform voor nieuwe kunst. De galerie vertegenwoordigt kunstenaars die gebruikmaken van uiteenlopende media: van schilderkunst en fotografie tot installaties en sculpturen. Met dynamische groepstentoonstellingen en focus-presentaties worden maandelijks spraakmakende nieuwe werken uitgelicht. De galerie is opgebouwd rondom onze main artists, kunstenaars die (inter)nationaal bekend zijn en een stap verder zijn in hun carrière. ZERP Galerie vertegenwoordigt daarnaast emerging artists. Doelstelling is om deze opkomende kunstenaars in een vroeg stadium van hun ontwikkeling te begeleiden. Met kwalitatief hoogstaande presentaties, verrassende events en een actueel aanbod, streven wij ernaar onze kunstenaars bij een groot publiek onder de aandacht te brengen.

ZERP Galerie, established in the center of Rotterdam, presents itself as a platform for new art. The gallery represents artists from a variety of artistic disciplines: from painting and photography to installations and sculptures. Each month, dynamic group exhibitions and focus presentations highlight striking new artworks. The gallery is centered around our main artists, who are (inter)nationally renowned and are a step ahead in their artistic career. ZERP Galerie also represents emerging artists. The gallery aims to guide these upcoming artists in an early stage of their career and development. With high quality presentations, surprising events and the latest artworks on show in our gallery, we aim to present our artists to a broad audience. 


ROUTEBESCHRIJVING / DIRECTIONS


ZERP Galerie bevindt zich in het centrum van Rotterdam.

Met de auto
(Google Maps routebeschrijving)
Vanuit Amsterdam / Den Haag: klik hier 
Vanuit Utrecht: klik hier
Vanuit Breda / Dordrecht / Belgie: klik hier

Met openbaar vervoer
Voor een gedetailleerde reisbeschrijving naar de ZERP Galerie: klik hier (9292.nl)


ZERP Gallery is located in Rotterdam City centre.

By car
(Google Maps directions)
From Amsterdam / The Hague: click here
From Utrecht: click here
From Breda / Dordrecht / Belgium: click here

With public transport
For a detailed planning of your journey to the ZERP Gallery, please click here. (9292.nl)


Parkeren / Parking

In de buurt van de ZERP Galerie bevinden zich 3 parkeergarages: / There are three parkings surrounding the ZERP Gallery:

Pakeergarage Schouwburgplein: klik hier
Pakeergarage Bijenkorf Rotterdam: klik hier
Parkeergarage Lijnbaan Rotterdam: klik hier


PLATTEGROND / MAPKUNSTKOOP


ZERP Galerie mag de KUNSTKOOP-regeling aanbieden. 100% kunst, 0% rente. Meer info.


KUNSTBEURZEN / ARTFAIRSSOCIAL MEDIAFAIR PRACTICE CODE


 1. De betrokken galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele kortingen. Andere mogelijke onderwerpen om in dit document vast te leggen zijn: monitoring en evaluatie van de afspraken, streefdoelen van beide partijen (bijvoorbeeld wat betreft zichtbaarheid in het buitenland), de relatie met een tweede galerie, afspraken over het verrekenen van mogelijke kortingen, over opdrachten van derden, of de verrekening van andere kosten zoals transport, fotografie, verzekeringen of opbouw van een tentoonstelling. Voor modelcontracten zie de NGA-website.
 2. De kunstenaar blijft eigenaar van diens werk tot het moment van volledige betaling aan de galerie, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissement en/of beslaglegging van de galerie.
 3. De galerie zal de kunstenaar binnen 60 dagen na verkoop van diens werk het volledige kunstenaarsdeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs uitbetalen, voorzien van de naam en contactgegevens van de koper, en een kopie van de factuur.
 4. Onverkochte kunstwerken in het beheer van de galerie dienen te allen tijde en binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd indien deze daarom vraagt.
 5. De verhouding van galeries onderling mag er een zijn van competitie en concurrentie, maar dient in alle opzichten loyaal aan de belangen van de betrokken kunstenaar te zijn, in het geval dat verschillende galeries eenzelfde kunstenaar vertegenwoordigen. In het geval dat een galerie exclusief met een kunstenaar werkt, derhalve als ‘moedergalerie’ voor deze kunstenaar fungeert, en een andere galerie wil met deze kunstenaar een tentoonstelling organiseren, dan dienen de betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de condities waaronder een tentoonstelling kan plaatsvinden.
 6. De galerie wordt geacht deskundig en vakbekwaam te zijn en deze deskundigheid en vakbekwaamheid te onderhouden.
 7. De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt.* In het geval dat vast komt te staan dat een werk naar het oordeel van een erkende onafhankelijke partij onecht is, zal de galeriehouder het werk terugnemen en het bedrag dat de klant hiervoor betaald heeft restitueren.
 8. Een galerie vermeldt op de website de doelstellingen, het programma, de werkwijze en het kunstenaarsbestand van die galerie.
 9. Een galerie wordt geacht in haar handelen de Fair Practice code (fairpracticecode.nl) te volgen, die onder meer een waarborg biedt tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de galerie of daarbuiten.
  * Bij de Nederlandse Galerie Associatie kunnen desgewenst echtheidscertificaten worden verkregen