SINDS KORT VERTEGENWOORDIGD DOOR ZERP GALERIE ROTTERDAM: KAJ VENHUIZEN.

Gepubliceerd op 1 augustus 2019 om 19:08

Sinds kort vertegenwoordigd door ZERP Galerie Rotterdam: Kaj Venhuizen (1972, Zutphen). Zijn werk is in hoge mate associatief. Door afwijkend kleurgebruik en vervreemdende settings waarbij mensen afwezig zijn, lijkt de realiteit een andere vorm aan te nemen. Er ontstaat een nieuwe beleving van de werkelijkheid. Een werkelijkheid die raakt aan een mystieke wereld. Meer info: zerp.nl/kaj-venhuizen

 

Bloom - Photography, inkjetprint mounted on dibond, framed with museumglass, 2019, 90 x 60 cm, ed. 6 + 2 AP, Courtesy ZERP Galerie

 

As of now represented by ZERP Galerie Rotterdam: Kaj Venhuizen (1972, Zutphen). His work is highly associative. Due to a different use of color and alienating settings in which people are absent, reality seems to take on a different form. There is a new experience of reality. A reality that touches on a mystical world. More info: zerp.nl/kaj-venhuizen

 

.#art #kunst #contemporaryart #hedendaagsekunst #fotografie #photography #rotterdam #zerp #gallery #galerie #kajvenhuizen #zerpgalerie #rotterdam #panamsterdam