GALERIE ZERP ROTTERDAM / +31(0)10.8463730 / info@zerp.nl


ANTONIO JANEVSKI


  • Antonio Janevski (Veles, 1991) is vertegenwoordiger van de nieuwe generatie schilders uit Macedonië. Janevski wil een dialoog met de kunstcriticus aangaan door werk te maken dat vragen, ideeën, gevoelens, en impulsen belichaamt. Terugkerend onderwerp in zijn schilderkunst is de natuur, het enige element in de menselijke leefwereld dat niet om duiding of interpretatie vraagt. Hierdoor wordt het onderwerp van het werk overstegen en worden emoties en vragen direct gecommuniceerd aan de toeschouwer.
  • Lees verder onderaan pagina. / English translation below.
  • Getoonde afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd.


SCHILDERIJEN / PAINTINGS


If My Mind Had a Balcony - Painting, oil on canvas, 2015, 180 x 300 cm, € 6.000,- 


Red glaciers of Dolna Babina dupka - Painting, oil on canvas, 2015, 180 x 300 cm, € 6.000,- 


Ich bin der Welt abhanden gekommen [I am lost to the world] - Painting, oil on canvas, 2015, 180 x 300 cm, € 6.000,- 


Twilight of the Reason - Painting, oil on canvas, 2015, 180 x 300 cm, € 6.000,- 


The Witness and the Barren Cow Giving Birth to a Calf - Painting, oil on canvas, 2015, 180 x 300 cm, € 6.000,- 


KLEINE SCHILDERIJEN / SMALL PAINTINGS 


Birdcage - Painting, oil on canvas, 42 x 42 cm, € 900,- 


Territory, The Blaze - Painting, oil on canvas, 41,5 x 28 cm, € 800,- 


What ever makes you happy - Painting, oil on canvas, 40 x 42,5 cm, € 900,- 


There is a Land - Painting, oil on canvas, 42 x 26 cm, € 800,- 


OVER DE KUNSTENAAR / ABOUT THE ARTIST


Antonio Janevski (Veles, 1991) is vertegenwoordiger van de nieuwe generatie schilders uit Macedonië. Zijn indrukwekkende schilderijen komen voort uit een voortdurend creatief en intellectueel onderzoek. Als kunstenaar-onderzoeker deconstrueert hij de praktijk in zijn atelier, waarbij hij zijn keuzes – selecties, aanpassingen, werkwijzen, en manieren van kijken – steeds bevraagt. Janevski’s werkwijze getuigt van een grote toewijding en fascinatie voor de kunsten. Als medewerker van archeologische opgravingen en door praktijkervaring op te doen bij o.a. een gerenommeerd collectief frescoschilders, raakte hij vertrouwd met zowel de klassieke Macedonische traditie als de hedendaagse kunstscene. Janevski wil een dialoog met de kunstcriticus aangaan door werk te maken dat vragen, ideeën, gevoelens, en impulsen belichaamt. Terugkerend onderwerp in zijn schilderkunst is de natuur, het enige element in de menselijke leefwereld dat niet om duiding of interpretatie vraagt. Hierdoor wordt het onderwerp van het werk overstegen en worden emoties en vragen direct gecommuniceerd aan de toeschouwer.

Antonio Janevski (Veles, 1991) represents the new generation painters from Macedonia. His impressive paintings are the result of a continuous creative and intellectual investigation. As an artist-researcher, he deconstructs his studio practice, examining and questioning all his decisions – selections, adaptations, ways of working, and ways of seeing. Janevski’s approach is testimony to his dedication and fascination for art. By working on archaeological excavations and attending painting practice with a.o. a well-established collective of fresco-artists, he became intimately familiar with both the classical Macedonian tradition and the contemporary art scene. It is Janevski’s aim to enter a dialogue with the art critic by making work that embodies questions, ideas, feelings and impulses. Nature is a recurring topic in his paintings, as it is the one element from our living environment that does not require clarification or interpretation. Hereby, the topic of the work is transcended, and the emotions and questions are directly communicated to the viewer.


OPLEIDING / EDUCATION


2018     AKV| St. Joost, Master Institute for fine art and design, Den Bosch, NL
2016     University of St. Cyril and Methodius, Faculty of Fine Arts, MA Field of Painting, Skopje, Macedonia
2013     University of St. Cyril and Methodius, Faculty of Fine Arts, BA Graphic Printmaking, Skopje, Macedonia
2012     Siena Art Institute, East Exit Program, Siena, IT


BEURZEN / SCHOLARSHIPS


2012     Paul Getty Foundation; Siena Art School for Liberal Arts (Siena, Tuscany, Italy) for the Siena Art Institute